Cài đặt Khôi phục cài đặt gốc trên Samsung Galaxy s6 Edge

22

Để khôi phục cài đặt gốc trên Samsung Galaxy s6 Edge các bạn cần thao tác như sau :

Đầu tiên vào ” Ứng dụng ”

/

Chọn ” Cài đặt ”

/

Chọn ” Sao lưu và cài đặt lại ”

/

Chọn ” Khôi phục cài đặt gốc ”

/

Chọn ” Đặt lại thiết bị ” là xong.

/

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp bất kỳ thắc nào bạn có thể liên hệ với MSmobile để được kịp thời hỗ trợ:

3

Chúc bạn thành công.

Contacts:
Posted by: admin on