Cài đặt Khôi phục cài đặt gốc trên Samsung Galaxy s6 Edge

Để khôi phục cài đặt gốc trên Samsung Galaxy s6 Edge các bạn cần thao tác như sau :

Đầu tiên vào ” Ứng dụng ”

/

Chọn ” Cài đặt ”

/

Chọn ” Sao lưu và cài đặt lại ”

/

Chọn ” Khôi phục cài đặt gốc ”

/

Chọn ” Đặt lại thiết bị ” là xong.

/

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp bất kỳ thắc nào bạn có thể liên hệ với MSmobile để được kịp thời hỗ trợ:

3

Chúc bạn thành công.