Những nhân vật nổi tiếng trong game anh hùng xạ điêu

Quách Tĩnh là 1 trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, nổi danh từ trận đánh với quân Mông Cổ để bảo vệ thành Tương Dương. Tuy có chậm chạp, ngốc nghếch nhưng lại là một anh hùng đại trượng phu thích làm việc nghĩa, ông nổi tiếng với Read More